Freno Assist

Frenos assistfjädring är den enklaste av våra luftfjäderlösningar och agerar som ett stöd till den befintliga fjädringen och bidrar med hjälp av luftbälgar till att hålla körhöjden konstant – oavsett vägens förutsättningar och lastens tyngd. Frenos assistfjädring passar de flesta fordonstyper och finns i två olika utföranden.

Välj mellan:

  • Assistfjädring med pumpventiler. Detta är den enklaste lösningen som har samma anslutning som en ventil till ett däck och pumpas upp på samma sätt, samt en kontrollåda som ser till att man inte kan överfylla bälgarna.
  • Assistfjädring med elkompressor. En mer avancerad lösning som kan köras manuellt eller via en tryckgivare som känner av trycket i bälgen och håller detta konstant.